KINO V HANDLOVEJ

Kino v Handlovej má dlhoročnú tradíciu. Za začiatok premietania a prevádzky kina v meste Handlová považujeme rok 1923 minulého storočia. Naše kino sa v roku 2013 dožíva okrúhleho jubilea 90 rokov. V tomto roku má kino v Handlovej ešte jedno jubileum, a to 75 rokov  od prvého premietania zvukového filmu. Prvé filmové predstavenia sa spočiatku realizovali v iných budovách ako v súčasnosti. Už v tých časoch sa fenomén návštev filmových predstavení čoraz viac stával jednou z najobľúbenejších aktivít využitia voľného času obyvateľov Handlovej. Dôkazom toho bolo obrovské množstvo návštevníkov na každom jednom filmovom predstavení. V istú dobu sa na území nášho mesta premietalo v troch kinách. Taktiež kino v Handlovej malo dlhoročnú tradíciu v premietaní rozprávok pre deti, ktoré mali vtedy veľký ohlas. Aj vplyvom vyššie uvedených skutočností, vzhľadom na narastajúci záujem obyvateľov nielen o kino, ale aj o kultúru vtedajšie zodpovedné osoby rýchlo pochopili dôležitosť a význam výstavby komplexného zariadenia kultúrneho vyžitia.

Takýmto zariadením sa napokon stala v roku 1960 novo postavená budova terajšieho Domu kultúry. Multifunkčná kinosála disponuje s kapacitou 360 miest na sedenie pre premietanie filmov a 440 miest pre iné kultúrne podujatia. Kino bolo v tej dobe vybavené najmodernejším premietacím zariadením a plátnom, ktoré sa po skončení premietania zasúva do podlahy. Všetky tieto skutočnosti viedli ešte k väčšiemu rozmachu návštevnosti filmových predstavení. Nezriedka sa stávalo, že ani vtedajší premietací profil štyrikrát v týždni o 17-tej a 19-tej hodine, nepostačoval pre divákov a často krát museli byť do programovej štruktúry zaradené aj mimoriadne predstavenia, pre uspokojenie tak veľkého počtu návštevníkov. Aj z tohto dôvodu v roku 1971 sa v Handlovej postavilo samostatné panoramatické kino Mier, ktoré v tej dobe bolo jedným z najmodernejších kín v bývalom Československu. Na území mesta Handlová tak súbežne fungovali dve kiná viac ako 20 rokov, až kým začiatkom 90-tych rokov pre nevyhovujúci stav budovy a zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu sa zrušilo kino Mier

 V priebehu tridsiatich rokov od otvorenia nášho Domu kultúry sa premietacia technika niekoľkokrát modernizovala, naposledy v roku 1996 zakúpením premietacích strojov MEO 5X, bohužiaľ posluchové mono zariadenie sa až do súčasnosti nepodarilo zmodernizovať. V roku 1992 sa kompletne vymenili sedadlá v kinosále za nové drevené s látkovým čalúnením. Posledná modernizácia , ktorá na čas odvrátila zánik kina v našom meste, prebehla zhruba pred šiestimi rokmi a predstavovala výmenu klasického analógového čítania zvuku za laserové čítačky zvuku na oboch premietačkách. 

4.septembra 2014 sa začala písať nová digitálna éra handlovského kina Baník.

Fotogaléria